Om Limonata Konsult

År 2006 startades Limonata Konsultbyrå av Agnetha Möller Carlsson. Företaget drevs som en enskild firma parallellt med andra arbeten under några år.


Verksamheten har inte varit aktiv under ett antal år på grund av annat heltidsarbete. Under 2021 har jag återupptagit verksamheten i Limonata Konsult, nu som ett av två varumärken som drivs i Amjoc AB.  


Limonata Konsult erbjuder kommuner, myndigheter, andra organisationer och föreningar hjälp att ansöka om EU- och andra stöd för olika typer av projekt samt stöd för företag i affärsutveckling. 


Verksamheten bedrivs i såväl Funäsdalen som Karlstad.

 Mina tjänster

Projektutveckling


 • Limonata Konsult erbjuder hjälp att ansöka om EU- och andra stöd för olika typer av projekt. Det innebär att utifrån en projektidé titta på förutsättningarna för idén. Därefter struktureras projektet upp och tänkbara finansieringsalternativ söks, förslag ges till lämpliga medfinansiärer, idén anpassas till aktuellt regelverk, projektansökan inkl budget och kalkyler skrivs.

 • Ansvara för projektledning, genomförande, rapportskrivande, projektredovisning samt avslut. Limonata Konsult kan ta uppdraget i sin helhet eller valda delar.

Affärsutveckling


 • När företag står inför en investering kan Limonata Konsult hjälpa till att se på möjligheterna att söka företagsstöd (förutsatt att företaget ligger inom stödområde samt tillhör de branscher som är stödbara), skriva ansökan samt sköta rapportering till finansiärer.

 • Ge råd och stöd vid lämnande av anbud till offentlig sektor.

 • Koordinera event, mässor etc.

Om mig

Agnetha Möller Carlsson

Konsult

Kort presentation
Mitt yrkesliv har till största delen handlat om utvecklingsfrågor på olika sätt, att utveckla idéer till projekt, söka finansiering till dessa projekt samt att driva en del av dem. Företagskontakter och rådgivning har varit en stor del av det dagliga arbetet under många år.

Under 11 år arbetade jag, som tidigare nämnts, mycket med utvecklingsfrågor huvudsakligen med projektutveckling, projektledning, marknadsföring, EU-ansökningar, främst inom entreprenörskap, näringslivsutveckling och turism. Det har jag gjort som anställd i Säffle kommun.

Några exempel på övrig erfarenhet;

 • Drev företag med småskalig livsmedelsproduktion under 7 år, parallellt med heltidsanställning.

 • Under drygt 6 år arbetat som upphandlare hos MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

 • När det handlar om mer komplexa projekt skrev och koordinerade jag ett stort näringslivsprojekt som bestod av fyra delprojekt med en total budget på 14 Mkr där jag var projektledare för ett av dessa delprojekt, det var ett marknadsföringsprojekt som jag dessutom var initiativtagare till.

 • Under några år har jag arbetat som hotell- och marknadschef på ett medelstort hotell i Karlstad.

 • Jag har arbetat med handläggning av EU-ansökningar & företagsstöd samt rekvisitioner under några år på länsstyrelsen i Värmland.

 • Arbetade med starta eget rådgivning och projektsamordning hos ALMI Värmland för många år sedan.

 • Privat har jag arrangerat matlagningsresor Italien samt i tjänsten arrangerat studieresa till Italien för småföretagare och kommunrepresentanter i Värmland.

 • Jag är utbildad civilekonom med inriktning på småföretagsekonomi.

Kontakta mig